B4Beauty´s varelager er brændt og derfor lukket. Vi åbner hurtigst muligt igen.
B4Beautys varulager har brunnit och är stängt. Vi kommer att öppna igen asap.
B4beauty's warehouse has burned and are closed. We will open again asap.

Privacy Policy.


Registreringen av din personliga information behandlas alltid etiskt av B4Beauty. Vi anser dina personuppgifter som ett förtroendefall. På B4Beauty ger vi ingen information till tredje man. Du riskerar därför inte att sälja information eller använda dem för något annat syfte än att leverera beställningen till dig. Vi registrerar inte personligt känslig information. När du gör en beställning finns det ett antal uppgifter du måste tillhandahålla, nämligen namn, adress, telefonnummer och e-post.  Denna information används endast för leverans av beställningen. Informationen lagras hos B4Beauty för utstationering och lagring i fem år, varefter informationen raderas. När vi samlar in personuppgifter via vår hemsida ser vi till att det alltid görs genom att ge ditt uttryckliga samtycke så att du informeras om exakt vilken information som samlas in och varför.
Personalen på B4Beauty har tillgång till den information som är registrerad om dig.


Datahanteraren på www.b4beauty.se är Niels Steen Sørensen.
För att du ska kunna ingå ett avtal med oss behöver vi följande information:
Namn, Adress, Tel. och e-postadress.
Vi registrerar din personliga information för att leverera varan till dig.


Du har dessa rättigheter i enlighet med personuppgiftslagen och du kan kontakta B4Beauty via e-post: info@b4beauty.dk


Som registrerad hos B4Beauty har du alltid rätt att göra invändningar mot registrering. Du har också rätt att förstå vilken information som registreras om dig. Dessa rättigheter överensstämmer med personuppgiftslagen och du kan kontakta: info@b4beauty.dk


Med vänliga hälsningar

B4Beauty k/s